خـدایـا !

 من هـمانی هسـتم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم .

همانی که وقتی دلش می گیرد وبغضش می ترکد،می آیدسراغت

من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کند .

و چشم هایش را می بندد و می گوید :

من این حرف ها سرم نمی شود! باید دعایم را مستجاب کنی

منبع http://haramonline88.blogfa.com/

 

منبع اصلی مطلب : ❀رازهاي پنهان ❀
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : خدايا