اربعين حسيني ,فرصتی برای
 
اربعین؛ فرصتی برای دیدارها، مجالی برای زیارت آسمانی‏ها،
 طواف حاجیان داغ‏دیده بر مزار حسین،
فرصتی برای یکدله شدن، پیوستن به صاحبان فضیلت و کرامت،
آشنایی با عاشقانه‏ های هفتاد و دو پروانه.

 
چهل روز گذشت. نه اشک‏ها در چشم دوام آوردند،
 
نه حرف‏ها بر زبان! روایت درد، آسان نیست.
 
اربعين حسيني بر تمام شيعيان تسليت باد
 
منبعhttp://haramonline88.blogfa.com

 

منبع اصلی مطلب : ❀رازهاي پنهان ❀
برچسب ها : اربعين حسيني ,فرصتی برای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اربعين حسيني